İş Etiği

Kuzey Kıbrıs'ın Lider Şirketleri

İş Etiği

 • Dürüstlük

  Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz. Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; müşterilerimize ve çalışanlarımıza karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

 • Yasal Sorumluluklarımız

  Mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi K.K.T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

 • Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

  Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralı çerçevesinde yaklaşırız.

 • Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

  Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz. Şirketlerin değişen koşullar altında vizyonuna ulaşabilmesi ve başarıda sürekliliğin sağlanabilmesi için çalışanların ve organizasyonun sürekli gözden geçirilmesi esastır. Personelimizin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder kariyer planları konusunda ihtiyaçlarına cevap vermek Altınör Şirketler Grubu olarak en önemli şiarımızdır.