Sosyal Sorumluluk

Kuzey Kıbrıs'ın Lider Şirketleri

Sosyal Sorumluluk

Altınor Group, destek verdiği tüm kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını, büyük bir inançla sahiplendiği yenilikçilik, verimlilik, liderlik, duyarlılık, güvenilirlik ve müşteri odaklılık değerleri etrafında kurgulamaktadır. Altınor Group, sahip çıktığı değerleri bütün çalışanları ile birlikte özümseyerek, bu değerlerin topluma fayda olarak geri dönmesi hedefiyle hareket etmektedir.

Altınor Group, tüm iş ortakları, çalışanları, içinde yaşadığı toplum ve hizmet sunduğu müşterileri için değer yaratan iyi bir kurumsal vatandaş olma hedefiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Yenilikçilik, Değişim, Dinamizm ve Sürat Altınor Group Ailesi’nin hücrelerinde bulunan ve nesilden nesile aktarılan dört önemli yetkinliktir ve bu yetkinlikler kurum dahilinde birlikte tespit edilen değerlerimizi de desteklemektedir.

Şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve adil olma gibi kurumsal sorumluluğun önemine ve gerekliliğine inanan tüm kurumların rehber edindiği ilkeler, Altınor Group’un da geçmişten bu yana büyüme rotasındaki yolunu aydınlatmıştır. Bu sayede Altınor Group her dönemde öncülük ve liderliğin verdiği güç ve sorumlulukla, topluma hizmet amaçlı pek çok çalışmanın içinde yer alabilmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı gereği, sosyal projelere kaynak aktaran ve süreçleri yakından takip ederek toplumsal faydayı en optimum seviyede sağlayan Altınor Group, projelere çalışanlarının gönüllü katılımını da teşvik etmiş ve bu alanda da öncülüğünü ortaya koymuştur.

Kurumsallaşmadaki iddiasını, kendi elemanlarını yetiştirmenin keyfini yaşayarak da gösteren Altınor Group, çalışanlarından aldığı güçle yola devam edebileceğinin bilincinde olup, işgücünü bir değer olarak gören anlayışı ile çalışanlarına yönelik katılımcı projelerle onların kişisel gelişimlerini desteklemekte ve geleceklerine yatırım yapmaktadır.